Wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aangeboden

Artikel

De Minister van Veiligheid en Justitie en de  Minister voor Wonen en Rijksdienst hebben op 30 mei 2016 het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden.

Het voorstel heeft betrekking op het appartementsrecht, waarbij het doel wordt gesteld om het functioneren van Verenigingen van Eigenaren te verbeteren en de verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Daarnaast bevat het voorstel vergrote mogelijkheden om het benodigde onderhoud uit te voeren. Hierdoor is onder andere voorzien in een verplichte minimale jaarlijkse reservering van het reservefonds. Ook wordt er sterker aangeduid dat het aangaan van leningen door VvE’s is toegestaan.

Het aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer. Ook de bijlagen bij het wetsvoorstel – waaronder de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Actal, KNB en de Raad voor Rechtspraak zijn hier te raadplegen.

Naar verwachting zal de wetswijziging na parlementaire behandeling in 2017 in werking zal treden.

Wetsvoorstel verbeteren functioneren VvE’s
Geschreven door

Laat een Reactie achter