Wetsvoorstel VvE

Op 8 oktober jl. is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) een overleg geweest over het wetsvoorstel verbetering voor vereniging van eigenaars. Het doel van het wetsvoorstel is omschreven in de zogeheten Memorie van Toelichting: “Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

Wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aangeboden

De Minister van Veiligheid en Justitie en de  Minister voor Wonen en Rijksdienst hebben op 30 mei 2016 het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Het voorstel heeft betrekking op het appartementsrecht, waarbij het doel wordt gesteld om het functioneren van Verenigingen van Eigenaren te…