Diensten

Pagina

Een Vereniging van Eigenaren is van belang om een aantal redenen. Ten eerste is het sinds 1 Januari 2010 wettelijk verplicht om een VvE te hebben. Verder zijn er een tal van zaken waar de mede eigenaren gezamenlijk gebruik van maken zoals de lift, entree, tuin, dak of parkeerplaats. Deze zaken dienen onderhouden te worden zodat zij in een goede staat blijven.

Daarnaast is het vanuit het oogpunt van waarde behoud van uw woning of bedrijfspand van belang om het onderhoud goed te regelen, zodat de staat van het pand niet achteruit gaat.

Wij als VvE beheerder zullen voor u de volgende diensten verzorgen:

  • Het Administratief beheer
  • Het Financieel beheer
  • Het Technisch beheer
  • Het maken van een Meerjarenonderhousdplan(MJOP)

Deze diensten zullen onder hun eigen kopje inhoudelijk verder worden toegelicht.