Financieel Beheer

Artikel

Financieel beheer van uw VvE is van groot belang. Dit is belangrijk, doordat hiermee de VvE betalingen moeten worden voldaan en het reservefonds zal hiermee worden opgebouwd. Het vormt als het ware de rode draad door uw VvE. Zonder het onderhouden van het financieel beheer zal het overzicht over uw VvE een chaos worden, doordat men niet weet waar het geld vandaan komt en waar het blijft.

Wij houden als professionele organisatie uw financiële zaken altijd op orde. Wij zien toe op een tijdige ontvangst van de ledenbijdragen en controleren jaarlijks of er eventuele onderhoudscontracten of verzekeringen nog passen op de situatie van uw VvE. Aan het eind van een boekjaar maken we de jaarrekening op en leggen deze voor aan de Vereniging. We betalen tijdig de facturen van de VvE die wij inzichtelijk maken in ons administratiesysteem.

Hieronder vind u een gedetailleerde lijst met financiële taken die wij doen voor u:

  • Het betalen, controleren en administreren van nota’s en rekeningen ten behoeve van de Vereniging van Eigenaren en stelt de jaarrekening op
  • Het één keer per jaar gereed maken van de exploitatierekening en balans, alsmede het incasseren van tekorten of het terugbetalen van overschotten
  • Het bijhouden van overzichten per begrotingsonderdeel, alsmede het bewaken van de begroting. Bij grote overschrijdingen zal tijdig een signaal naar het bestuur van de Vereniging gaan
  • Het incasseren en administreren van de bijdragen van de leden. Deze betaling dient plaats te vinden naar een op naam van de Vereniging van Eigenaren staande bank- of girorekening
  • Controleren of de VvE solvabel is alvorens er een kostbare ingreep wordt gedaan
  • Inschakelen van een deurwaarder of incassobureau op verzoek van het bestuur wanneer er niet wordt voldaan aan de betalingen.

Daarnaast hebben alle eigenaren van onze VvE’s toegang tot alle financiële informatie via ons administratiesysteem Twinq. Deze financiële informatie bestaat uit begrotingen, meerjarenonderhoudsplanning(MJOP), facturen, een persoonlijk overzicht van betalingen(alleen van uzelf) en de hoogte van het reservefonds.