Informatie avond Rotterdam

Vanavond vindt de informatie avond plaats in het centrum Djoj te Rotterdam! Hierin zullen wij twee presentaties geven om onszelf voor te stellen aan u en het belang toe te lichten van een goed werkende en actieve VvE. Het programma voor vanavond ziet er als volgt uit: 19:30: Inloop met…

Wetsvoorstel VvE

Op 8 oktober jl. is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) een overleg geweest over het wetsvoorstel verbetering voor vereniging van eigenaars. Het doel van het wetsvoorstel is omschreven in de zogeheten Memorie van Toelichting: “Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

Website Online!

Onze website staat online! We zijn heel blij dat we kunnen beginnen met een mooie, uitgebreide website. Alle benodigde informatie over ons en het bedrijf kunt u vinden onder de verschillende menu’s. Neem gerust een kijkje rond en als wij iets voor u kunnen betekenen dan horen wij dit graag!…

Wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aangeboden

De Minister van Veiligheid en Justitie en de  Minister voor Wonen en Rijksdienst hebben op 30 mei 2016 het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Het voorstel heeft betrekking op het appartementsrecht, waarbij het doel wordt gesteld om het functioneren van Verenigingen van Eigenaren te…

CBS onderzoek geeft verduidelijking VvE’s

In juni 2016 is er onderzoek gedaan door het CBS naar VvE’s in opdracht van de Minister van Wonen en Rijksdienst en Stichting VvE belang. Dit was nodig omdat er hiervoor weinig bekend was van de precieze aantallen en de kenmerken van VvE’s. “In Nederland zijn totaal 143.835 VvE’s waarvan 125 duizend…