Wetsvoorstel VvE

Op 8 oktober jl. is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) een overleg geweest over het wetsvoorstel verbetering voor vereniging van eigenaars. Het doel van het wetsvoorstel is omschreven in de zogeheten Memorie van Toelichting: “Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…